Брандиране на автомобили - Рекламна агенция

назад начало напред

sticker.bg БРАНДИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

партньори на стикер.бг

РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕКЛАМНО МПС В КАТ

Правила на КАТ за брандиране на автомобили и цялостно облепване с фолио

Основният цвят на превозното средство не бива да се заличава изцяло и трябва да е видим за служителите на КАТ. За да се спази тази разпоредба, задължително трябва да има поне една част от автомобила, която да е със запазен оригинален цвят. Например това трябва да бъдат два основни елемента, като таван или преден капак!

Наредбата на МВР № I-45/ за регистриране, пускане и спиране от движение на МПС, последно променена през май 2014 г., гласи:

„Чл. 47. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Звената „Пътна полиция“ допускат до регистрация превозни средства с поставени върху тях табели, надписи и емблеми, ако те не са в противоречие с действащите нормативни актове.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Всички надписи се изписват на български език с изключение на запазените търговски марки. Надписите и емблемите могат да се дублират на чужд език.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Забранява се изписването или залепването на надписи и/или емблеми върху стъклата и фаровете на МПС, с изключение на разрешените с нормативни актове, както и се забранява облепване на превозното средство с фолио, водещо до заличаване на основния цвят и подвеждане при идентифициране.
(4) (Отм. – ДВ, бр. 94 от 2009 г.)
(5) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2015 г.) За нуждите на идентифицирането при облепване на превозно средство с фолио съгласно ал. 3 задължително се оставя необлепен минимум един основен детайл – преден капак или покрив.”

 

УСЛУГА БРАНДИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

Изготвяне на проект-дизайн за рекламен автомобил, печат и монтаж на фолиото върху автомобила.

За повече информация на: 0888 649 600 или пишете, като използвайте контактите от бутоните горе.

 

Примерни цени:

Брандиране на рекламни фирмени автомобили

 
Брандиране на автомобили - Цена Брандиране на бусове - Цена
Брандиране на автомобили - Цена Брандиране на автомобили - Цени
Брандиране на автомобили - Цена Брандиране на автомобили - Цена
Брандиране на автомобили - Цена

Брандиране на автомобили - Цена

Брандиране на автомобили - ЦенаБрандиране на автомобили - Цена
Брандиране на автомобили - Цена Брандиране на бусове - Цена
рекламен автомобил - проект
 
ЛОГО ТОРТИЧКА
 
БРАНДИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ
 
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
брандиране на автомобил
 
Кой облепва автомобилите на HomeMax
oblepvane na raklamni avtomobili
 
дизайн на рекламен автомобил
 
облепване на бус
 
лепене с реклама върху кола
 
рекламен автомобил залепване на фолио на кола
 
брандиране на автомобили на Ролпласт
 
брандиране на автомобилите на Доминос Пица
 
рекламен автомобил на макс кредит - облепване с пвц фолио
 
лепене на кола
 
рекламни автомобили
 
брандиране на коли с реклама
 
облепване на кола с фолио
 
брандиране, облепване на рекламен автомобил - дизайн, проектиране
 
брандиране, облепване на рекламен автомобил - дизайн, проектиране
 
лепена на кола с фолио
 
фолиране на автомобил с реклами
 
цялостно брандиране с 3М фолио
 
рекламна кола
 
облепен автомобил
 
брандиране, облепване на рекламен автомобил - дизайн, проектиране
 
брандиране, облепване на рекламен автомобил - дизайн, проектиране
 
брандиране, облепване на рекламен автомобил - дизайн, проектиране
 
брандиране, облепване на рекламен автомобил - дизайн, проектиране
 
брандиране, облепване на рекламен автомобил - дизайн, проектиране
 
облепване на такси с реклами
 
облепване на такси с реклами
 
брандиране на таксита
 
 
брандиране на таксита
 
стикер бомб
 
лого и лепене на кола
 
брандиране, облепване на рекламен автомобил - дизайн, проектиране

За връзка: 0888 649 600

...................МАГАЗИН ЗА СТИКЕРИface stiker.bg

 

- ЛОГО-ДИЗАЙН - ФИРМЕН СТИЛ - РЕКЛАМНА ФОТОГРАФИЯ - ПЕЧАТ И ДИЗАЙН НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ - УЕБ ДИЗАЙН -